top of page

סדנאות פסח 2024
גן החי פתח תקווה

פסח 24 קל.jpg

פרוייקט איסוף תרומות למען בעלי החיים מעוטף עזה ובכלל

חרבות ברזל

פרוייקט תרומות מלחמה.jpg

סדנאות וטרינריה ובעלי חיים

  קיץ 2023

גן החי פתח תקווה
פתח תקווה.jpg

קייטנת וטרינריה ובעלי חיים

  פסח 2023

מרכז אלי כהן רמת השרון
רמת השרון קל.jpg

סדנאות וטרינריה ובעלי חיים

  פסח 2023

גן החי פתח תקווה
סדנאות פסח 2023 פ''ת קטן.jpg

סדנאות וטרינריה ובעלי חיים  סוכות 2022

גן החי פתח תקווה
פרסום.jpg

פרוייקט מיוחד!

חוג וטרינריה ובעלי חיים בחוות ילדי הטבע

הכולל עבודה צמודה לכל בעלי החיים בחווה.

מושב בני עטרות.
mahane A5 front קטן.jpg

סדנאות וטרינריה ובעלי חיים קיץ 2022

גן החי פתח תקווה
פרסום.jpg

סדנת וטרינריה ובעלי חיים פסח 2022

גן החי פתח תקווה
סדנאות פסח 2022 פ''ת קל.jpg

סדנת וטרינריה ובעלי חיים סוכות 2021

גן החי פתח תקווה
סדנאות פ''ת סוכות 21 ק.jpg

סדנאות וטרינריה ובעלי חיים קיץ 2021

גן החי פתח תקווה

סדנאות פ''ת קיץ 2021 קטן.jpg

קייטנת וטרינריה ובעלי חיים קיץ 2021

רמת השרון

רמהש קייטנה קטן.jpg

חוג וטרינריה ובעלי חיים לילדים 2021.

bottom of page